Подобро е да се биде сиромашен, но со добро срце, отколку богат, но со лоши намери

“Ниту една убавина не сјае толку силно како доброто срце.”

“Најкорисното нешто што можете да го поседувате не е главата полна со знаење, туку срцето полно со љубов, со уши кои знаат да слушаат и раце кои знаат да прегрнат.”

“Ништо не е полошо за една добра душа од живот помеѓу луѓе кои тоа не го разбираат.”

“Добрите луѓе се како свеќа, ќе изгорат само за да им овозможат светло на другите.”

“Ако мислите дека вашата љубезност и добро срце можат да ве доведат само до одбивање и страдање, не дозволувајте тоа да ве промени. Ако сте внимателна личност која чини добри дела, не престанувајте да го правите тоа само затоа што луѓето на кои ја правите таа добрина не го гледаат доброто во вас. Проблемот е во нив, нивните реакции и неспособноста да ја почувствуваат добрината, а не во вас. Не се менувајте. Оставете ги другите да се променат, додека вие живеете со срце полно љубов.

“Подобро е да се биде сиромашен, но со добро срце, отколку богат, но со лоши намери”

“На крајот на денот, појасни ќе бидат сеќавањата на личностите со убава душа, отколку на личностите со убаво лице.”

“Луѓето со добро срце никогаш не се грди.”

Leave a Reply

Your email address will not be published.