Powered by WP Bannerize

Научниците креираа нова матка

Научниците креираа нова матка

Научниците успешно развија и тестираа вештачка матка која е во состојба да ги поддржи предвремено родените јариња на период од четири недели.Оваа новина би можела драматично да го намали ризикот од предвремено породување и кај луѓето.

Важни правила во сексот

Важни правила во сексот

Сексот е потреба која целиот свет ја има, а сепак повеќето од нас сè уште не се чувствуваат удобно да зборуваат на таа тема. Но, ако не сакате да зборувате, барем редовно едуцирајте се и искористете го знаењето за да имате повозбудлив и поисполнет сексуален живот.

Што го предизвикува предвременото породување

Што го предизвикува предвременото породување

Пред­вре­ме­но­то по­ро­ду­ва­ње прет­ста­ву­ва еден од нај­се­ри­оз­ни­те проб­ле­ми во пер­и­на­то­ло­ги­ја­та.

Родилки-склони на ризична бременост

Родилки-склони на ризична бременост

Одре­де­ни со­стој­би мо­же да ја комп­ли­ку­ва­ат бре­ме­но­ста или да го ком­про­ми­ти­ра­ат неј­зи­ни­от тек и ис­ход.

Кога и зошто се прави амниоцинтеза

Кога и зошто се прави амниоцинтеза

Ан­те­на­тал­на ди­јаг­но­за на ге­нет­ски на­ру­шу­ва­ња е ед­на од нај­важ­ни­те при­до­би­вки во пер­и­на­то­ло­ги­ја­та.

Постојат ли неопходни тестови што мора да се направат во бременоста

Постојат ли неопходни тестови што мора да се направат во бременоста

Ге­не­рал­но, бре­ме­но­ста е пер­и­од што овоз­мо­жу­ва про­це­на на оп­што­то здрав­је на же­на­та.

Диета со чоколадо

Диета со чоколадо

Ова е дефинитивно најпримамливата диета на светот. Можете без грижа на совет да уживате во чоколадото, пуканките и тестенините, бидејќи вие сте на Чоколадна диета! Што е тоа што не звучи како диета од соништата?

Како функционира бебето во стомакот

Како функционира бебето во стомакот

Др. Кариста Луминер-Розен, авторка на книгата „Родителството почнува пред зачнувањето“ (Parenting Begins Before Conception), ги спомнува истражувањата кои покажале дека бебињата во стомакот имаат емоционални и интуитивни способности да ја почувствуваат љубовта на своите родители.

Дали трудниците можат да дојат

Дали трудниците можат да дојат

Кога сите бремености би биле планирани така за да постои оптимално растојание помеѓу децата, тогаш не би имало потреба од вакво прашање. Меѓутоа, што кога е бебето се уште многу мало па чувствувате голема потреба да го доите, а наеднаш непланирано останувате бремени и сте во дилема.

Не трошете пари на непотребни работи за бебе

Не трошете пари на непотребни работи за бебе

На пазарот има се повеќе беспотребни работи кои се наменети, наводно, за потребите на бебињата. Иако се некои присутни на пазарот веќе со години и секогаш го пронаоѓаат патот до својот нов сопственик, родителите најчесто многу ретко или речиси никогаш нема да ги искористат.

Како преавилно да измерете температура на бебе

Како преавилно да измерете температура на бебе

Температурата на детето може да се измери со мерење под пазувите, ректално и орално. Меѓутоа, педијатрите не го препорачуваат аналното и оралното мерење на температурата, бидејќи дечињата може да го скршат топломерот, па најпрепорачливо е мерењето под пазуви.

Powered by WP Bannerize