Powered by WP Bannerize

Големо ДА за зимските прошетки- сепак не претерувајте со облеката

Големо ДА за зимските прошетки- сепак не претерувајте со облеката

Велиме големо „да„ за зимските прошетки, секогаш кога временските услови се доволно стабилни за тоа.

Мајчиниот допир лекува

Мајчиниот допир лекува

Кога мајката е во близина, бебето е поспокојно и позадоволно.

Нежниот допир на мама и тато влијае врз емотивниот развој на бебето

Нежниот допир на мама и тато влијае врз емотивниот развој на бебето

Нежната уметност на масирањето на бебињата припаѓа на традицијата и се пренесува од генерација на генерација како повеќекратно корисен обичај.

Не ја негувајте бебешката кожа со минерални масла

Не ја негувајте бебешката кожа со минерални масла

За нега на бебешката кожа никако не треба да користите минерални масла.

Кога детето го одбива нокширот

Кога детето го одбива нокширот

Кога ќе започнете со процесот за одвикнување од пелените можеби ќе приметите дека вашето детет одбива да седне да нокшир, делувајќи при тоа како да се плаши од него. 

Новороденче надвор од домот-да или не

Новороденче надвор од домот-да или не

Според многумина педијатри сосема е во ред новороденчето да го почувствува свежиот воздух и да ужива во него дури и неколку дена по раѓањето, а според повеќето мајки првата прошетка на свеж воздух се случува тогаш кога мајката е подготвена за тоа. 

Три положби за бебето да ждригне

Три положби за бебето да ждригне

Постојат три начини на кои бебето би можело да ждригне, а вам и на вашето бебе е да ја изберете најдобрата.

Чување на бебешката храна во ладилник

Чување на бебешката храна во ладилник

Најдобро е кашичките да ги поделите на поединечни порции и така да ги чувате во ладилникот. Вака подготвената може да стои до два дена.

Цуцлата и палецот влијаат на дефектите во говорот

Цуцлата и палецот влијаат на дефектите во говорот

Според последните истражувања на чилеанските научници кои спровеле студија во која се вклучени 128 деца на возраст од 3-5 години.

Новороденче во домот-што се ви е потребно

Новороденче во домот-што се ви е потребно

Ако мислите дека во моментот кога ќе се роди бебето ќе ви бидат потребни мноштво скапи работи се лажете. Бебето во основа нема големи потреби, освен храна, непречен сон и секако многу љубов.

Улогата на патронажната служба по породувањето

Улогата на патронажната служба по породувањето

Па­тро­наж­на­та служ­ба има го­ле­мо зна­че­ње во да­ва­ње­то ин­фор­ма­ции и пра­ктич­ни со­ве­ти отка­ко мај­ки­те ќе го на­пу­штат по­ро­ди­ли­ште­то, што е од осо­бе­на важ­ност за­тоа што во те­кот на пр­ви­те ме­се­ци од до­е­ње­то на­ста­ну­ва­ат и нај­че­сти­те проб­ле­ми.

Powered by WP Bannerize