Powered by WP Bannerize

Зошто е полесно да се посегне по вештачко млеко отколку да се дои

Зошто е полесно да се посегне по вештачко млеко отколку да се дои

Во ми­на­то­то ве­штач­ки­те мле­ка се да­ваа бесп­лат­но на ре­цепт и до­ми­ни­ра­ше убе­ду­ва­ње­то де­ка тие се ед­на­кво до­бри ка­ко и мај­чи­но­то мле­ко. Та­кви­от став бе­ше мно­гу те­шко да се над­ми­не.

Зошто Македонските мајки не практикуваат ексклузивно доење

Зошто Македонските мајки не практикуваат ексклузивно доење

Според последните ре­ле­вант­ни по­да­то­ци за стап­ка­та на до­е­ње од 2011 го­ди­на, 41 про­цент од мај­ки­те до­јат пре­до­ми­нант­но, што зна­чи до­да­ва­ат и дру­ги теч­но­сти (во­да, чај, сок), до­де­ка екск­лу­зив­но­то до­е­ње (са­мо на мај­чи­но мле­ко) е за­ста­пе­но кај 23 про­цен­ти од мај­ки­те.

Одберете памучна постелнина за вашето бебе

Одберете памучна постелнина за вашето бебе

Постелнините за детските креветчиња се вистинско задоволство, можете да изберете по ваш вкус шарени, еднобојни или во различни  тематски дезени.

Нега на пеленската регија кај женските бебиња

Нега на пеленската регија кај женските бебиња

Кај женските бебиња многу е важно да водите сметка за начините на кои ја бришете кожата во пеленската регија. 

Колку пелени дневно се потребни за новороденче

Колку пелени дневно се потребни за новороденче

За новороденче ќе треба околу 12 пелени дневно, а за дете од една година или повеќе потребни се од 6 до 8 пелени.

Предности и маани на еднократните пелени

Предности и маани на еднократните пелени

Полесни се за употреба, можете да ги користите било каде.

Предности и маани на платнените пелени

Предности и маани на платнените пелени

Бебињата кои се облечени во платнени пелени, добиваат помалку осип на кожата на газето. Ова се случува затоа што платнените пелени се менуваат почесто, отколку еднократните.

Што го предизвикува маститисот

Што го предизвикува маститисот

Маститисот е воспаление на градите, предизвикано од микроорганизми.

Затнување на млечните канали

Затнување на млечните канали

Затнувањето на млечните канали е честа појава. Се манифестира како болни грутки во градите и не е пропратнено со покачена температура. Најчесто се јавува само во едната града.

Преполнети гради

Преполнети гради

Кога ќе почне да се произведува поголемо количество млеко, нормално е градите да станат поголеми, потешки и малку болни. Ова обично се случува од 2 до 6 ден после породувањето. Градите може да отечат, да станат многу тврди, со грутки и болни. Може да се јави и црвенило, жештина, пулсирање и вовлекување на брадавиците, како и да дојде до благо покачување на температурата кај мајката.

Болни брадавици

Болни брадавици

Се јавува обично на почетокот на доењето, додека мајката и бебето не пронајдат удобна положба или додека не научат како бебето правилно да цица од градата. Откако ќе научат, доењето треба да стане удобно и безболно.

Powered by WP Bannerize