Powered by WP Bannerize

Сестра ми е со сите петки, намерно ми прави така

Сестра ми е со сите петки, намерно ми прави така

Сестра ми повторно го заврши одделението со одличен успех со сите петки. Тоа ми го прави намерно.

Кога тато ќе готви!

Кога тато ќе готви!

Се исплашив кога мама се разболе, помислев дека тато ќе ни готви.

Зошто кравите не смеат да трчаат?

Зошто кравите не смеат да трчаат?

Кравите не смеат брзу да трчаат, за да не го истурат млекото.

Монотонија или моногамија?

Монотонија или моногамија?

Кај нас мажите можат да се оженат со една жена.Тоа се вика монотонија.

Што е алиментација?

Што е алиментација?

Алиментацијата е плата за децата, кога таткото ќе им се исели.

Лажењето не е убаво

Лажењето не е убаво

Лажењето не е убаво, зашто навистина ќе си помисли некој дека тоа е точно.

Кога е најдобро да се стапи во брак

Кога е најдобро да се стапи во брак

Најдобри години да се стапи во брак се 23, бидејќи тогаш својот сопруг го познавате најмалку 1о години.

Папата живее во вакуум

Папата живее во вакуум

Папата живее во Вакуум!

Кинеска вазна

Кинеска вазна

Не разбирам зошто мајка ми ми се лути што ја скршив вазната. И така вазната беше стара и кинеска, а не наша.

Најкорисно животно е свињата

Најкорисно животно е свињата

Најкорисно животно е свињата. Од неа, можеме да употребиме се, месо од напред и позади, кожата за чевли, и името за пцуење.

Фластипицирана картичка

Фластипицирана картичка

Зошто ми ја фластипицираше картичката, претходно беше поубава?! Си беше хартиена.

Powered by WP Bannerize