Тајните на музички талентираните деца

Тајните на музички талентираните деца

Исклучително музички надарените деца не е тешко да се препознаат. Тие уште од најрано детство кога почнуваат да свират некој инструмент, го прават тоа со голем жар.

Користете ја музиката за да влијаете врз детското расположение

Користете ја музиката за да влијаете врз детското расположение

Истражувањата покажуваат дека детето најдобро учи кога ќе му се дозволи самото да ги донесува одлуките. Колку повеќе има контрола врз ситуацијата толку полесно ќе се снајде во таа ситуација и ќе научи нешто ново од сето тоа.

Ех тој Тоше

Ех тој Тоше

Драги дечиња, ве покануваме да го слушнете изборот на песничките кои мама365 ги одбра за вас. Време е да започнеме заедно да пееме и играме :)

Бушава Азбука

Бушава Азбука

Драги дечиња, ве покануваме да го слушнете изборот на песничките кои мама365 ги одбра за вас. Време е да започнеме заедно да пееме и играме :)

Огледалце – Катерина Врчаковска – СИ-ДО 1995

Огледалце - Катерина Врчаковска - СИ-ДО 1995

Драги дечиња, ве покануваме да го слушнете изборот на песничките кои мама365 ги одбра за вас. Време е да започнеме заедно да пееме и играме :)

Дајте музика

Дајте музика

Драги дечиња, ве покануваме да го слушнете изборот на песничките кои мама365 ги одбра за вас. Време е да започнеме заедно да пееме и играме :)

Петко Брзотрчковски – Фамилија

Петко Брзотрчковски - Фамилија

Драги дечиња, ве покануваме да го слушнете изборот на песничките кои мама365 ги одбра за вас. Време е да започнеме заедно да пееме и играме :)