Powered by WP Bannerize

Во прво одделение децата се уште мислат дека се во градинка

Во прво одделение децата се уште мислат дека се во градинка

Во првите одделенија во основните училишта, децата го памтат начинот на учење од градинките. Затоа во овој период се уште им е убаво и интересно. Таму знаењето го стекнувале низ игра и забава, не морале да седат 45 минути, се наоѓале во амбиент кој ним им бил познат, во простор со убави бои и воспитачки кои можеле да ги прегрнат кога ќе посакаат.

Стравови кај децата на училишна возраст

Стравови кај децата на училишна возраст

Училиштето за детето претставува вистински прв голем предизвик, бидејќи мора да преземат одговорност за сопствениот успех и училишни обврски. Стравот кој тогаш се јавува често е поврзан со мислењето на другите за нас и доверба во сопствените способности.

За талентираните деца важен е начинот на учење

За талентираните деца важен е начинот на учење

Истражувањата на психолозите ја покажуваат важноста на раната социјализација, важноста на родителите и првите учители во животот на талентираните деца. Родителите кои поминуваат многу време со децата, го олеснуваат развојот на нивните интереси, одговараат на нивните прашања и обезбедуваат топлина и поддршка на нивните интелeктуални истражувања и го поттикнуваат развојот на нивната талентираност.

Девојчињата и момчињата се со различни вештини кога тргнуваат на училиште

Девојчињата и момчињата се со различни вештини кога тргнуваат на училиште

Кога ќе тргнат на училиште, девојчињата побрзо и полесно ги прифаќаат училишните обврски. Нивната адаптација е побрза, можат да се концентрираат и мирно да седат на час подолго од момчињата.

Успехот на учениците не се заснова само на материјално богатство

Успехот на учениците не се заснова само на материјално богатство

Најчесто за училиштето да биде успешно потребни се големи финансии, но една нова американска студија покажува дека еден фактор кој не подразбира пари, а може да игра голема улога во напредување на ученици дури и во најсиромашните школи.

Инклузијата на деца со потешкотии во развојот има позитивен ефект и врз децата со очекуван развој

Инклузијата на деца со потешкотии во развојот има позитивен ефект и врз децата со очекуван развој

Кога се зборува за инклузија на децата со посебни потреби во рамките на предучилишните установи треба да се знае дека примарната цел на овој процес не е помош на децата со потешкотии подобро да се интегрираат во градинката.

Принцот Џорџ во септември ќе тргне на училиште

Принцот Џорџ во септември ќе тргне на училиште

Принцот Џорџ наскоро тргнува во приватното училиште „Thomas’s“ во Лондон, каде ќе го почне основното образование.

Успехот на училиште не е мерило на интелигенцијата

Успехот на училиште не е мерило на интелигенцијата

Во општеството, но и во многу училишта владее мислењето дека добрите деца се интелигентни,а  лошите не се.

Зошто е важна соработката помеѓу семејството и градинката

Зошто е важна соработката помеѓу семејството и градинката

Семејството и градинката се две институции кои се во меѓусебна зависност во постигнувањето на целите во воспитно- образовниот процес.

Децата треба да се учат што се лажни вести во медиумите

Децата треба да се учат што се лажни вести во медиумите

Во училиштата децата треба да се учат што се лажни вести, сметаат меѓународните експерти за образованиe, бидејќи во модерното дигитално време неопходно е критички да размислуваат и да ги анализираат содржините на социјалните мрежи и сајтови.

Алексис има само три години и IQ 160

Алексис има само три години и IQ 160

Алексис со своите три години е една од 3,000  членови на МЕНСА помлади од 18 години во Америка.

Powered by WP Bannerize