Powered by WP Bannerize

Мотивацијата е пресудна во успехот на децата на училиште

Мотивацијата е пресудна во успехот на децата на училиште

Некои деца имаат добар успех во школо, брзо учат и лесно ги памтат информациите, но има деца на кои учењето и не им оди така лесно, имаат проблем со концентрација и памтење и имаат лоши оценки иако се паметни, ако не и попаметни од своите врсници со подобри оценки.

Како децата да ја совладаат тремата

Како децата да ја совладаат тремата

Најважно е децата добро да ја научат материјата за да бидат сигурни во своето знаење. Децата кои добро се подготвуваат, имаат помалку трема.Помогнете му на тој начин што нема да му поставите преголеми очекување и задачи.

Што може да му помогне на детето при учењето

Што може да му помогне на детето при учењето

Менталните мапи можат да бидат доста корисни во развивање на самостојноста при учење, а посредно влијаат и на успехот во учењето.  Преку организирањето на информации на овој начин, децата стекнуваат драгоцени искуства за важноста на специфичноста на визуелното претставување на материјата која сакаат да ја научат.

Како да му помогнете на детето на крај на школска годинa

Како да му помогнете на детето на крај на школска годинa

Наспроти мислењето дека на крајот на годината родителите и околината ги советуваат децата дека е последен момент да се запне и дека сите игри треба да се сведат на минимум, сепак важно е децата да имаат и такви моменти за полесно да се справат со стресот.

Стресот не ги поштедува ниту децата

Стресот не ги поштедува ниту децата

Крајот на школската година им носи главоболка и на родителите и на децата. Родителите инсистираат на повеќе учење, а децата чувствуваат притисок заради честите испрашувања и решавање тестови и очекување од родителите врзани за школскиот успех.

Од што зависи успехот на училиште?

Од што зависи успехот на училиште?

Истражувањата кои неодамна ги спроведоа британските научници покажуваат што влијае врз тоа како децата ќе се покажат на училиште.

Подготовка на детето за на училиште

Подготовка на детето за на училиште

Најголеми проблеми кај предшколските деца се намалената концентрација, внимание, не развиената култура на слушање на другите. Слаба им е контролата на сопственото однесување и одложување на своите потреби, а имаат и слаба способност на вербално решавање на конфликтите.

Учењето е обврска на детето, не ваша

Учењето е обврска на детето, не ваша

Уште на почеток, воспоставете обичај да не учите заедно со детето. Вие можете да го преслушате, да прегледате задачи и слично, но не и да учите заедно или наместо него. Од друга страна и не го брзајте детето, да седите покрај него ниту стално да го прекинувате при учење и да го прашувате до каде стигнало.

Како да препознаете дали учителот е добар или не?

Како да препознаете дали учителот е добар или не?

Родителите знаат да ги критикуваат наставниците за се и сешто. Некогаш е оправдано, некогаш не. Бидете меѓу оние кои знаат да го препознаат квалитетот на наставниците и родители кои ги почитуваат луѓето задолжени за пренесување на знаењето на детето.

Ефектот од нагласување на трудот кај децата

Ефектот од нагласување на трудот кај децата

Размислете за долгорочниот ефект кој нагласувањето на трудот ќе го има на вашето дете. Тоа од мало треба да научи дека ништо не може да го спречи ако во она што го прави ги вклучи срцето и душата. Детето тогаш своите грешки и неуспеси би можело да ги види како моментни пречки, а не како причина да се откаже.

Истрајноста поважна од престижна диплома

Истрајноста поважна од престижна диплома

Една студија на Универзитетот во Мичиген за успехот на студентите побарала одговор зошто азиските ученици се подобри од американските. По бројните истражувања утврдено е дека успехот на ученикот зависи од она што родителите го истакнувале при учењето.

Powered by WP Bannerize