Powered by WP Bannerize

Првиот неуспех на детето

Првиот неуспех на детето

Грижливите родители се плашат нивните деца да не дојдат до точка кога можат да ја изгубат храброста и да не продолжат понатаму. Но додека се под родителска заштита, тогаш за децата е најдобро време за неуспех.

Вашата улога како родители, за подобар успех на децата во училиште

Вашата улога како родители, за подобар успех на децата во училиште

Ако сакате да го подобрите успехот на детето во училиште и да ги видите трајните резултати, постојат неколку барања кои се однесуваат на вас, бидете доследни, посветени и трпеливи. Соработувајте со учителите или професорите, бидејќи што повеќе се разбирате и сложувате, тоа подобро за вашето дете.

Социјална интелигенција кај децата

Социјална интелигенција кај децата

Некои деца полесно склопуваат пријателста и запознаваат луѓе, уживаат во групните активности и разговори, добро ги организираат своите активности за себе и другите, знаат да побудат интерес, важно им е како другите се чувствуваат.

Како децата да си поставуваат цели и да ги исполнуваат

Како децата да си поставуваат цели и да ги исполнуваат

Иако се уште немаат пренатрупан школски распоред, бројни домашни задачи и други активности врзани за училиштето и предшколските деца можат да си постават цели кои можат да ги остварат дома. Дајте им мали цели кои инаку претставуваат дневна рутина и тоа ќе ги научи дека поставувањето на цели е нешто што се извршува секој ден.

Како децата учат

Како децата учат

Постарите деца и тинејџери, учат на ист начин како и помалите деца, со набљудување, слушање, истражување, експериментирање и поставување прашања. Најважно за децата кога ќе тргнат на училиште е да се вклучите, да ги мотивирате и да се интересирате за нивното учење.

Поттикнете ги децата да читаат

Поттикнете ги децата да читаат

Една од најубавите работи кои можете да им ги пренесета на децата е љубов спрема читањето.

Како најлесно децата да научат јазик?

Како најлесно децата да научат јазик?

 Можеби ви звучи чудно но и децата имаат стратегија за усвојување на нови поими, без разлика дали се работи за мајчин или странски јазик.

Зошто децата не можат да седат мирни на часови

Зошто децата не можат да седат мирни на часови

Децата се поретко можат да одржат концентрација на час или при изведување на некоја активност. Но, наставниците и родителите според психилозиуте имаат нереални очекувања дека децата во текот на денот можат да седат мирни неколку часа.Децата не се движат доволно и тоа станува проблем.

Колку моето дете е интелигентно?

Колку моето дете е интелигентно?

Интелигенцијата не е фиксна, туку променлива категорија и може да се зголеми.Психологот Хуард Гарднер тврди дека постојат седум видови на интелигенција и ги нарекува повеќекратна интелигенција лингвистичка, музичка, логичко-математичка, просторна,кинетичка (телесни движења) и персонална.

Зошто децата имаат отпор спрема училиштето?

Зошто децата имаат отпор спрема училиштето?

Кога ќе тргнат во основно училиште во прво одделение, децата се уште имаат позитивен став спрема училиштето. Се уште ги носат сеќавањата од градинката каде што учеле природно, односно низ игра. Некои училишта имаат доволно слух барем во прво одделение да бидат толерантни спрема големите индивидуални разлики меѓу децата и адаптација на новата средина.

Пешачењето до училиште ја зголемува концентрацијата

Пешачењето до училиште ја зголемува концентрацијата

Учениците кои пешачат до училиште имаат подобра концентрација и помалку се склони кон хиперактивно однесување, покажува најновата студија.Пешачењето до училиште има и свој месец, а тоа е октомври. Во Велика Британија е спроведено истражување кое истражувало, како одењето до училиште влијае на здравјето на учениците.

Powered by WP Bannerize