Powered by WP Bannerize

Успехот на училиште не е мерило на интелигенцијата

Успехот на училиште не е мерило на интелигенцијата

Во општеството, но и во многу училишта владее мислењето дека добрите деца се интелигентни,а  лошите не се.

Зошто е важна соработката помеѓу семејството и градинката

Зошто е важна соработката помеѓу семејството и градинката

Семејството и градинката се две институции кои се во меѓусебна зависност во постигнувањето на целите во воспитно- образовниот процес.

Децата треба да се учат што се лажни вести во медиумите

Децата треба да се учат што се лажни вести во медиумите

Во училиштата децата треба да се учат што се лажни вести, сметаат меѓународните експерти за образованиe, бидејќи во модерното дигитално време неопходно е критички да размислуваат и да ги анализираат содржините на социјалните мрежи и сајтови.

Алексис има само три години и IQ 160

Алексис има само три години и IQ 160

Алексис со своите три години е една од 3,000  членови на МЕНСА помлади од 18 години во Америка.

Важноста на учителот во живото на детето

Важноста на учителот во живото на детето

Кога Александар Македонски го прашале зошто покажува повеќе почит спрема својот учител отколку спрема татко му, тој одговрил: „Учителот ми пружа вечен живот, а татко ми ми дал постоење кое ќе помине. Татко ми ме донел од рајот на Земјата. Учителот ме воздигна од Земјата во рајот.“

Детето е многу повеќе од успехот на училиште

Детето е многу повеќе од успехот на училиште

Многу често слушаме дека детето е добро ако има добри оценки и тоа се подразбира. Но родителите мора да бидат внимателни и да ги разделат овие две компоненти, бидејќи детето е многу повеќе од школски успех.

Дали детето може да има концентрација 45 минути

Дали детето може да има концентрација 45 минути

Исклучоци постојат но премногу е да се очекува од дететo да биде сконцентрирано на школски час. Вниманието трае околу 15 минути,  а потоа флуктуира во зависност од тоа колку содржината е интересна.

Вежбање на концентарција на предшколска возраст

Вежбање на концентарција на предшколска возраст

Пред да тргне на училиште, се смета дека е добро ако детето може да биде фоксусирано на одредена активност 15 минути. Кога ќе почне на школо овој период се продолжува.

Проблеми со читање кај децата

Проблеми со читање кај децата

Проблемите во читањето се се почести помеѓу учениците. Не постои одредено правило според кое детето прави грешки во читањето. Тие се разновидни и тешко е да се најдат две деца кои на ист начин прават грешки во читање.

Како тргнувањето на училиште да не биде тешко

Како тргнувањето на училиште да не биде тешко

Родителите на првачињата ги мачат бројни дилеми, но најважно е со детето отворено да се разговара што го чека. Не треба да му се заканувате со училиштето на пример, ќе видиш ти кога ќе тргнеш на школо, нема веќе играње, а ниту пак да се занемаруваат училишните обврски (таму малку ќе црташ и пишуваш и ќе ти биде полесно).

Опкружувањето во класот е важно за детето

Опкружувањето во класот е важно за детето

Доколку децата од одделението на вашето дете се физички активни или немирни и вашето дете ќе има потешкотии да биде внимателно на часот.

Powered by WP Bannerize