Powered by WP Bannerize

Како да му помогнете на детето во решавање на домашните задачи

Како да му помогнете на детето во решавање на домашните задачи

Школската година зема голем замав, а материјалот кој децата мора да го совладаат е се поголем. Ви нудиме совети како да му помогнете на детето кај учењето и пишувањето на домашните задачи.

Како да му помогнете на детето со оценките

Како да му помогнете на детето со оценките

Штом оценките ќе станат грижа, потребно е да реагирате пружајќи му соодветна помош и поддршка. А, тоа значи без притисоци ниту прогони што би значело детето да не се чувствува лошо.

Лошите оценки не го дефинираат вашето дете

Лошите оценки не го дефинираат вашето дете

Секое дете вреди и тоа многу. Нормално секое е различни и има различни вештини и способности. Исто така, секое дете поседува сопствен ритам на учење. Дефинирање на детето на неговите оценки секогаш ќе се претвори во голема грешка која може да ја загрози самодовербата така што ќе се почувствува помалку паметно и дури е дискриминирано како од страна на учителите така и на другарите.

Разводот негативно влијае врз учениците

Разводот негативно влијае врз учениците

Голем број на деца по разводот на родителите одбиваат да одат на училиште, истакнувајќи дека сакаат да останат дома за да се грижат за „оставениот и несреќен родител“. Многу ученици, посебно постарите не можат да се сконцентрираат на наставата и на домашните задачи, бидејќи ним се во животот им станало бесмислено.

Одморот е подеднакво важен како учењето

Одморот е подеднакво важен како учењето

Професорите и педагозите честопати одреденото време за одмор после часовите го користат како дополнителни минути за предавање или како казна за недолично однесување на учениците за време на часот. Но, последните истражувања покажуваат дека на тој начин негативно се влијае врз нормалниот развој на децата.

Бидете поддршка нa детето ако има проблем со наставникот, но бидете и неутрални

Бидете поддршка нa детето ако има проблем со наставникот, но бидете и неутрални

Во ред е да реагирате ако детето навистина има проблем со наставникот но никогаш не донесувајте избрзани одлуки. Постојат родители кои премногу заштитнички се поставуваат спрема своите деца и веднаш бесни ќе отидат на разговор со наставникот.

Што ако детето има проблем со наставникот

Што ако детето има проблем со наставникот

Децата често имаат негативен став спрема некој наставник, посебно ако тој предава предмет кои тие не го сакаат или го заменил наставникот кој детето го сакал. Иако можеби наставникот е одличен педагог и супер си ја врши работата, детето ќе смета дека е лош и дека тој наставник го мрази.

Зошто треба да ги почитуваме наставниците

Зошто треба да ги почитуваме наставниците

Во светот денеска се одбележува Меѓународниот ден на наставниците. Иако денес наставниците и учителките се помалку ценети во однос на порано, сепак тие оставаат важен печат на иднинината на нашите деца.

Ако детето тргнало во петто одделение

Ако детето тргнало во петто одделение

Ако детето тргнало во петто одделение, важно е родителите што повеќе да бидат вклучени бидејќи станува збор за пресвртна година.Ученикот добива нови предмети, наставници, повеќе обврски.

Кога адаптацијата во градинка трае подолго

Кога адаптацијата во градинка трае подолго

Прилагодувањето односно адаптацијата на детето на престојот во градинката може да потрае неколку дена, понекогаш и еден месец и повеќе.

Како родителот може да му помогне на детето полесно да се привикне на градинката

Како родителот може да му помогне на детето полесно да се привикне на градинката

Родителите со својот став и однесување значително можат да му помогнат на детето полесно да го помине процесот на адаптација во градинката.

Powered by WP Bannerize