Powered by WP Bannerize

Тренирањето на строгост од страна на родителите е краткорочно решение

Тренирањето на строгост од страна на родителите е краткорочно решение

Ако го прифатиме фактот дека детето учи така што не набљудува тогаш треба да бидеме пример. Родителите неретко очекуваат децата без приговор да слушаат, да ги почитуваат, но не разбираат дека баш тие сами мораат на детето да му го покажат со сопствен пример.

Викањето ги збунува децата и им причинува чувство на страв

Викањето ги збунува децата и им причинува чувство на страв

Истражувањата покажуваат дека возрасните често им викаат на децата и барем 90 проценти од родителите го зголемуваат гласот на своето дете.Дел од родителите викаат свесно бидејќи сметаат дека тоа не е штетно за развојот на детето.

Да се познава начинот на однесување на генерациите, е важно за децата

Да се познава начинот на однесување на генерациите, е важно за децата

Тинејџерите кои имаат сексуални искуства мислат дека сексот некогаш е добар, некогаш лош а некогаш комплициран. Слично за своето сексуалено исксутво се изјаснуваат и нивните родители. Разликата е во тоа што возрасните очекуваат дека времето на зрелост и подготвеност за сексуални односи на децата треба да го одредат тие.

Последица од непрепознавање на талентираноста кај децата е недостаток на самодоверба

Последица од непрепознавање на талентираноста кај децата е недостаток на самодоверба

Основна карактеристика на успешен родителски однос не е само колку време се поминува со децата туку и стилот на подучување кој го става акцентот на иницијатива и активност на децата.

Децата својот талент го покажуваат на предшколска возраст

Децата својот талент го покажуваат на предшколска возраст

За талентираните деца често се вели дека се со посебни потреби, бидејќи бараат посебно внимaние и посебно осмислени училишни програми за развој на своите умешности и вештини кои ги надминуваат просечните можности на нивните врсници.

Правилата кои ги воспоставувате, треба да бидат јасни

Правилата кои ги воспоставувате, треба да бидат јасни

Правилата кои сакате да му ги воспоставите на своето дете, треба да бидат јасни, а вие да бидете доследни во нивно спроведување. За тоа да биде успешно не воведувајте 68 различни правила, туку 5-6.

На детето му е важно да го прифатите такво какво што е

На детето му е важно да го прифатите такво какво што е

Ако детето е срамежливо, не го туркајте во првите редови на приредбите или некои други активности со идеја да се истакне и да ја „победи“ оваа карактеристика. Ако сака да црта и да поминува време во тишина не го запишувајте во тимски спортови со идеја да се социјализира.

Треба да знаете каков родител сакате да бидете

Треба да знаете каков родител сакате да бидете

Дали ќе се потпирате на себе и своите внатрешни чувства или ви е важно што мислат другите? Внатрешното одобрување ви дава зелено светло да се движите во посакуван правец. Ако сте родител кој го следи своето дете и го познавате неговиот сензибилитет, ако знаете како тоа реагира во некои ситуации и ако тогаш знаете да го поддржите и да му помогнете, вие сте во согласност со своите убедувања и со детето.

Не постои универзален модел на воспитување

Не постои универзален модел на воспитување

Во воспитувањето, родителите се соочуваат со крајности како да постојат само две можности, а не цел спектар на опции кои можат да ги применуваат. При воспитувањето, родителите треба да го земат предвид сензибилиетот на детето но и своите лични како и ставовите, убедувањата и идејата за родителство како улога.

Ослободете ги децата од предрасуди за половите

Ослободете ги децата од предрасуди за половите

Со поделба на улогите на машки и на женски, а со тоа на машки и женски однесувања и способности се ограничува нивниот развој. Дозволете им да истражат кои се и што можат да станат без разлика на полот.

Помогнете му на детето само да ги решава проблемите

Помогнете му на детето само да ги решава проблемите

Важно е да не бидете спасител и не се обидувајте веднаш да ги решите проблемите на детето.Ако детето ви се пожали дека некое другарче не сака да си игра со него, не размислувајте како да го решите неговиот проблем.

Powered by WP Bannerize