Powered by WP Bannerize

Мобилна протеза

Мобилна протеза

Мобилната протеза најчесто се прави за децата бидејќи нивните заби полесно е да се исправат со таа метода.

Не постои старосна граница за корекција на забите

Не постои старосна граница за корекција на забите

Секое трето дете има криви заби, додека три четвртини од децата на школска возраст мора да носат протеза за да ги корегираат забите.Најважно е како родители да препознаете дека на вашето дете му е потребно исправање на забите.

Аминокиселината ги оштетува крвните садови

Аминокиселината ги оштетува крвните садови

Холестеролот повеќе не е дежурен виновник за запушување на крвните садови и за инфаркт на срцето и за мозокот бидејќи таа улога се повеќе ја презема хомоцистеинот. Зголемената вредност на оваа аминокиселина во крвта претставува една од најголемите непријатели кои го загрозуваат здравјето.

Потешкотии во однесувањето кои се манифестираат кај децата со аутизам

Потешкотии во однесувањето кои се манифестираат кај децата со аутизам

Малите деца со аутизам најчесто пројавуваа потешкотии со делењето на искуства, игра и заедништво во имагинарната игра со останатите луѓе од нивната околина.

Со кои потешкотии се соочуваат децата со аутизам од аспект на социјалните вештини

Со кои потешкотии се соочуваат децата со аутизам од аспект на социјалните вештини

Покрај намалената способност на комуникација со која што располагаат децата со аутистичен спектар на нарушувања, голема е можноста децата пропратно да развијат значителни потешкотии во однос на социјалните вештини.

Мозочната дисфункција причина за аутистичните симптоми

Мозочната дисфункција причина за аутистичните симптоми

Истражувањата покажале дека сродните симптоми кои го опфаќаат аутистичниот спектар во извесна мерка се резултат на дисфункција на мозокот и одредени мозочни регии.

Дисхармоничниот развој не е аутизам

Дисхармоничниот развој не е аутизам

Дисхрамоничниот развој кај детето претставува неускладеност во развојот на одредени развојни подрачја. На пример, тоа може да биде доцнење во говорот, доцнење во очекуваниот развој на моторичките вештини, сензорни проблеми, проблеми со интелектуалната ефикасност или со социолошкиот развој.

Дисхармоничен развој кај децата

Дисхармоничен развој кај децата

Секој родител треба да знае дека динамиката на интелектуалниот, социјалниот и конгитивниот развој не се одвива со исто темпо кај сите деца.

Заштитете го детето од стомачни инфекции во летниот период

Заштитете го детето од стомачни инфекции во летниот период

Со зголемувањето на температурите во текот на летниот период расте бројот на стомачни инфекции предизвикани од различни типови на вируси и бактерии.

Киселата јаболка е одличен природен лек против пролив кај децата

Киселата јаболка е одличен природен лек против пролив кај децата

Покрај останатите позитивни придобивки од редовното конзумирање на јаболката, ова овошје се многу пати досега се покажало навистина ефективно во борбата против упорниот пролив кај децата.

Крварење од носот кај децата – зошто се случува и како да постапите

Крварење од носот кај децата - зошто се случува и како да постапите

Кога кај децата ќе се случи крварење од носот тогаш најчесто се случува крварење кое потекнува од слузницата во носната преграда, близу до носниот отвор.

Powered by WP Bannerize