Категорија: Исповед

„ Сами во град кој не го познаваме, го чекавме нашиот мал борец да порасне и да го однесеме дома “, интервју со Дени Станоевска-Џидрова